Matatū Aotearoa tēnei karanga ki a koe kia whakaeke mai ki tētahi terenga huihuinga Rauhuia tuihono i te taha o ngā mātanga hautūtanga e whakaatu ai i ētahi whakatauira nō roto mai i te hapori kaiako. Ka aro ngā huihuinga tīmatanga e whā ki te mana oranga. Mā ngā kaiako katoa ēnei whiwhinga akoranga, ehara mā rātou anake o ngā tūranga kaihautū onāianei. 

He taipitopito mō ngā huihuinga tīmatanga e rua kei raro iho nei. 

Matatū Aotearoa | Teaching Council is inviting you to participate in an online Rauhuia symposia series with experts in the field of leadership who will share examples from within the teaching community. The first four symposia will be focussed on mana oranga | well-being. These learning opportunities are for all teachers, not just those who currently hold a leadership role.

Details on the first two symposia are provided below. 

Akoranga 2: Whanaungatanga Me Te Aroha

Ka taea e ngā kaihautū ngā pūkenga, ngā rauemi me te tautoko te toro kia whakatere i ngā whakawhitinga, ngā wero me ngā panonitanga mā te huarahi e tiaki ai i te mana oranga, e whanake ai hoki i te manawaroa. 

Ngā Pūkōrero: 

Ko Te Kura o Ōtaki tētahi kura ahurei e tū ana ki waenganui i ngā pae maunga o Tararua me te moana o Ōtaki, e rua ōna huarahi ako, ko te huarahi ako o te rumaki reo Māori, me te huarahi o te reo ruatanga. Kei te takirua nei a Yvonne Tahere, te Tumuaki Tuarua rāua ko Janeen Marino, te Tumuaki Taituarā tētahi hononga kaha me te tūāhua hautūtanga o te whanaungatanga me te aroha hei kawenga hāpai i tō rāua hapori ā-kura i roto i Te Rohe o Ngāti Raukawa. 

Wā: 4 - 5.30pm
Rā: 17 o Whiringa-ā-rangi 2022 
Tūwāhi: ā-Ipurangi  

Pāwhiria nei kia rēhita 

E rua atu anō ngā akoranga o te terenga mana oranga hei te tōmuatanga o te tau 2023. Kia mataara ki te putanga o ngā taipitopito rēhitatanga i te tīmatanga o te tau mā tō pānuitanga a Matatū.

Session 2: Whanaungatanga Me Te Aroha

Leaders have access to the skills, resources and support to navigate transitions, challenges and in ways that sustain well-being and build resilience.

Guest Speakers: 
 
Professor Meihana Durie (
Rangitāne; Ngāti Kauwhata; Ngāti Porou; Rongo Whakaata; Ngāi Tahu) is Deputy Vice Chancellor Māori at Massey University and was previously Head of School, Te Pūtahi-a-Toi (School of Māori Knowledge). He has a background in Māori Education, Māori Health, Mātauranga Māori, Te Reo Māori and Whānau, Hapū and Iwi Development. He carries a number of governance and leadership roles for his iwi of Ngāti Kauwhata and Rangitāne including Chair of Manakura Board of Trustees, a Tahuriwakanui-led secondary school for high performance sport, and Māori academic and cultural excellence.  

Yvonne Tahere is Deputy Principal and  Janeen Marino is Assistant Principal at Te Kura o Ōtaki. This is a unique school nestled between te maunga o Tararua and Ōtaki Beach, that offers two pathways to learning; a total immersion reo Māori learning pathway and a bi-lingual learning pathway. Yvonne and Janeen share a strong relationship and leadership style of whanaungatanga me te aroha in service of providing for their school community within Te Rohe o Ngāti Raukawa. 
 
Time: 4 - 5.30pm 
Date: 17 November 2022
Location: Online
 

Click here to register

There will be two further sessions in the mana oranga well-being series early in 2023. Keep an eye out for the registration details at the start of the year through your Matatū newsletter.

Back to top