Kia hiwa rā! Kia hiwa rā!

Ko te reo pōhiri tēnei o te Matatū Aotearoa ki ngā kaiako, ki ngā tumuaki, ki ngā kaihautū ngaio – kia whakauru mai ki ngā Hui Tautopa (hui zoom), e pā ana ki te kaupapa hou o te Tupuranga Ngaio

Kia Māia, Kia Manawanui.

Nau mai ki tēnei wānanga e haere ake nei mō te hunga whakaako, kia māia, kia mārama mai ngā kaiako i ngā tū āhuaranga o te Tupuranga Ngaio (Professional Growth Cycle).

Ko te aronga he tautoko i te hunga e 'tauhou' tonu ana ki te Tupuranga Ngaio o te kaiako. Ka tuari atu mātou ngā papamuri me ngā tūāhua, me te whakarite anō i ngā kōrero e pā ana ki ngā huarahi tupuranga ngaio e hāngai ana ki te kaiako.

Kia mōhio, kia tokoono iti iho i te tangata rēhita ka whakapā atu me te whitiwhiti whakaaro ki te hunga toko iti kua rēhita mai.