For

Total Payable (including GST)

Renewing a practising certificate valid for three years

$464.37

Teacher Registration and a Provisional Practising Certificate valid for three years (for New Zealand Initial Teacher Education (ITE) graduates)

$464.37

Teacher Registration and a Provisional Practising Certificate valid for three years (for overseas ITE graduates) 

$564.37

A teacher holding a Provisional or Full (Category Two) Practising Certificate applying to move to a Full (Category One) Practising Certificate valid for three years

$512.37

Late Fee

$50.00

Limited Authority to Teach (LAT) valid for

One year

Two years

Three years


$117.96

$235.92

$353.88

Registration only

$128.96

 

Mō ngā utu me ngā utu tāpiri

Utu mō te 3 tau (Whai Tāke Hokohoko)

Ki te whakahou tiwhikete whakaakoranga mō te toru tau

$464.37

Mō te Kaiako Whai Rēhitatanga me te Tiwhikete Whakaakoranga Tōmua toru tau (mō ngā pia MKT o Aotearoa)

$464.37

Mō te Kaiako Whai Rēhitatanga me te Tiwhikete Whakaakoranga Tōmua toru tau (mō ngā pia MKT kei tāwāhi)

$564.37

He piringa utu mō te whakamohoa mai i te tiwhikete tōmua ki te tiwhikete tūturu

$512.37

Utu Tōmuri

$50.00

Tohu Rangitahi ki te Ako (TRA)

mō te 1 tau

2 tau

3 tau rānei


$117.96

$235.92

$353.88

 

Date effective from: Monday 11 July 2022