Ngā whakaritenga hōtaka

Tīkina atu he tārua matihiko o Te Whare o Rongotauira

He mea āta hoahoa Te Whare o Rongotauira kia whakanuia te ao Māori, me ngā whakaaro Māori, te mōhio, ngā mahi Māori hoki. He mea nui kia whai wāhi ngā ITE Arareo Māori ki te whakamārama i ā rātou tikanga hoahoa hōtaka, whakawhanake hōtaka hoki, mā ngā huarahi whakaahua i ō rātou whakaaro motuhake, mōhiotanga, mahi motuhake.

Hei whakaputa ēnei whakaritenga mō te whakamana hōtaka, te aroturuki me te arotake i ngā kaiako tohu hou ka tū māia, ka matatau hoki ki te reo Māori, ki ngā tikanga Māori me te mātauranga Māori. Ka whai pūkenga, āheinga hoki e huri ai rātou ki te whakaako me ngā pūmanawa, ngā rautaki me ngā pūkenga ka tupu, ka puāwai, i tētahi taiao e tautokona ai rātou, he taiao akoranga, tupuranga ngaio hoki i āta arongia.

Hoki atu ki runga

Te tono whakaaetanga

Ko tā te tomokanga tuihono ITE hou he whakawātea i ngā kaihora kia tuku tono hōtaka hou i tētahi horopaki toitū. Ka āhei hoki koe ki te whakatika mōhiotanga hoapā, kaihora hoki, te tuku whakawāteatanga ākonga, me te aroturuki i te haere o ngā tono. 

Kei raro iho nei ngā ara taketake mō te tono whakaaetanga mō tō hōtaka, tēnā whakapā atu ki te Kaitohutohu Mātāmua o Matatū Aotearoa mō ētahi atu tohutohu, whakamahia hoki te keteutauta kaihora ITE mō ētahi āwhina ina tono. 

Kia mārama hoki me whai wāhanga mai tō Kaitohutohu Mātāmua o Matatū Aotearoa i ia pekanga o ēnei hīkoinga taketake, waihoki ngā kaiaromātai o Te Mana Tohu Mātauranga (NZQA) mō ngā PTE, ngā wānanga me ngā tono mai i ngā kuratini. 

  1. Ngā mahi hoahoa hōtaka tuatahi - te whakatāhuhu i tētahi anga ariā mō te akoranga tuatahi mō te kaiako me te mahi tahi me ngā hoa kōtui kia mārama ki ngā hiahia o te katoa mō te hōtaka.  
  2. Ngā mahi hoahoa hōtaka hōhonu - ka kōrero tahi me ngā hoa kōtui o te hōtaka mō ngā āhuatanga pēnei me te aromatawai i te hōtaka, ngā kai o roto, te horanga, me te tomokanga. 
  3.  Te tāpae tuhinga hōtaka - ka tukua katoatia mai ngā tuhinga ki Matatū Aotearoa (waihoki Te Mana Tohu Mātauranga (NZQA) mō ngā kaihora mā Te Mana e whakaae tahi) mā te tomokanga ITE o Matatū Aotearoa. Ka haere ngā tātaritanga ā-tēpu mahi o ngā tuhinga a Matatū Aotearoa (me Te Mana Tohu Mātauranga (NZQA). 
  4.  Ngā Pae: (Mehemea kua ranea ngā tuhinga) I te taha o te kaihora, ka karangatia he hui o ngā mātanga akoranga ngaio kia aromātaia te tono. Mō te nuinga ka karangatia i te hōpuni o te kaihora, engari i ētahi wā ka karanga tuihonotia.  
  5. Ka tuku te pae i tētahi tono ki Matatū Aotearoa (me Te Mana Tohu Mātauranga, mehemea e tika ana) kia whakaae rānei, kia whakaae me ētahi here rānei, kia whakakāhoretia rānei te tono. 

Hoki atu ki runga

Takiuru ki te tomokanga kaihora ITE

Tā te tomokanga tuihono ITE hou he whakawātea i te ara mō ngā tono hōtaka hou i runga i te ngāwari, i tētahi taiao haumaru hoki.   Ka āhei ngā kaitono te whakatika mōhiotanga hoapā, te tāpae whakawāteatanga akonga, whakaroatanga hoki, ka āhei hoki te aroturuki i ngā tono.

Takiuru ki te tomokanga

Hoki atu ki runga