Table 1: New fee and levy

 

For

Total Payable (including GST)

Renewing a practising certificate valid for three years

$464.37

Teacher Registration and a Provisional Practising Certificate valid for three years (for New Zealand Initial Teacher Education (ITE) graduates)

$464.37

Teacher Registration and a Provisional Practising Certificate valid for three years (for overseas ITE graduates) 

$564.37

A teacher holding a Provisional or Full (Category Two) Practising Certificate applying to move to a Full (Category One) Practising Certificate valid for three years

$512.37

Late Fee

$50.00

Limited Authority to Teach (LAT) valid for

One year

Two years

Three years


$117.96

$235.91

$353.87

 

Mō ngā utu me ngā utu tāpiri

Utu mō te 3 tau (Whai Tāke Hokohoko)

Ki te whakahou tiwhikete whakaakoranga mō te toru tau

$464.37

Mō te Kaiako Whai Rēhitatanga me te Tiwhikete Whakaakoranga Tōmua toru tau (mō ngā pia MKT o Aotearoa)

$464.37

Mō te Kaiako Whai Rēhitatanga me te Tiwhikete Whakaakoranga Tōmua toru tau (mō ngā pia MKT kei tāwāhi)

$564.37

He piringa utu mō te whakamohoa mai i te tiwhikete tōmua ki te tiwhikete tūturu

$512.37

Utu Tōmuri

$50.00

Tohu Rangitahi ki te Ako (TRA)

mō te 1 tau

2 tau

3 tau rānei


$117.96

$235.91

$353.87

 

Date effective from: Monday 11 July 2022

Back to top

 

E ngā mana, e ngā reo,
E ngā Huia Kaimanawa,
arā, ko ngā Kaiako,
Ko ngā Tumuaki, ngā Kaihautū me ngā Rōpū Whakahaere Katoa
Tēnei te mihi nui ki a koutou katoa.

Thank you to everyone who provided feedback on the proposed fee and levy. We’re now able to share the decisions we have made after considering that feedback. 

The Council has decided to increase the cost of a three-year practising certificate to $464.37 with effect from Monday 11 July 2022, which is equivalent to $154.79 annually. Table 1 below shows the new cost for different certification types. Table 2 and Table 2.1 sets out the proposals we consulted on and the decisions we have made on those proposals.

We look forward to working together, giving effect to Our Code, Our Standards | Ngā Tikanga Matatika, Ngā Paerewa through quality teaching practice and learning for all tamariki and rangatahi. 

Please read our FAQs here.

Please read our release about the fee and levy decision here.

E ngā mana, e ngā reo,
E ngā Huia Kaimanawa,
arā, ko ngā Kaiako,
Ko ngā Tumuaki, ngā Kaihautū me ngā Rōpū Whakahaere Katoa
Tēnei te mihi nui ki a koutou katoa.

E mihi kau ana ki tēnā, ki tēnā o koutou i tuku urupare mai mō ngā takunetanga utu, utu tāpiri hoki. Ināianei ka tarekatia e mātou te tuari atu i ngā whakatau i puta i a mātou i runga i ā koutou urupare mai.       

Ko te whakatau a te Kaunihera, kia whakapikingia te utu mō te tiwhikete toru tau ki te $464.37, ā, ka tīmata hei te Mane, te 11 o Hongongoi. E ōrite ana tēnei ki te $154.79 i ia tau. Kei te Papatau 1 i raro iho nei e whakaatuhia ana ngā utu hou.

E manahau ana mātou ki te mahi tahi ki te whakamana i Ngā Tikanga Matatika, Ngā Paerewa mō te mahi ako ngaio, mā ā tātou tamariki, rangatahi katoa hoki.

Ka taea e koe te pānui i ngā pātai me ngā whakautu i konei

Ka taea e koe te pānui i te tuhinga whakataunga kōrero i konei

 

Back to top

Table 2: Proposals in first consultation document

Proposal

Decisions

1

Set the fee and levy for teachers and holders of LATs (as set out in Tables 1 and 8), to cover the Council’s actual and reasonable operating costs

Agreed to fix the fee and levy for a three-year period

2

Charge the same levy for teachers and for holders of LATs

Subsequent re-consultation on charging a different levy for holders of LATs

3

Charge a higher fee for overseas teachers for registration and their first Provisional Practising Certificate to reflect the additional costs involved in evaluating their applications

Agreed based on the fee reflecting actual and reasonable costs for processing these applications

4

Charge a higher fee for Provisional or Full (Category Two) certificated teachers applying for a Full (Category One) Practising Certificate, to reflect the additional costs involved in evaluating those applications

Further analysis of actual costs related to evaluating these applications resulted in a reduced additional fee

5

Continue to fund the cost of providing conduct and discipline functions collectively from all teachers and holders of LATs

Agreed teachers and holders of LATs should collectively fund these costs

6

Continue to fund the cost of establishing standards for ITE qualifications and approving ITE programmes collectively from all teachers and holders of LATs with ITE providers contributing towards approval, review and monitoring of their programme

Agreed for registered teachers. Not progressed for holders of LATs based on the view that they did not benefit in the same way as teachers from work associated with this function

7

Explore the viability of a ‘buy now pay later’ instalment option for payment of the fee and levy

Decision not to progress as feedback indicated minimal support from teachers and holders of LATs

8

Explore the viability of options to pay the fee and levy by instalment, in regular, small amounts

Agreed to continue to scope viability of options

9

Fix the fee and levy for a three-year period, with an allowance for expected inflation over the period

Agreed to implement this proposal

10

Increase the late fee from $50.00 to $100.00

No change from $50.00

 

Back to top

Table 2.1: Proposals in re-consultation document

Proposal

Decisions

1

To use some of the additional savings of $1.50M to reduce the levy imposed on holders of LATs issued for three years

Decided on option 1

2

Teachers and holders of LATs should pay the same levy with the additional savings of $1.50M shared equally by teachers and holders of LATs

Decided on option 1

 

Back to top

Proactive release of papers

The 2021/22 consultation on the proposed fee and levy for teachers and holders of a Limited Authority to Teach, and final decisions about the amount that will be charged, has now finished. A range of papers associated with the consultation and the Teaching Council’s decision-making can be found in the link below.

A key reason for proactive release of papers is to assist those affected by proposed changes and the public to understand decisions and the decision-making process. It is in this spirit that the Council has decided to provide a proactive release of relevant papers.

Some information in the attached papers is not visible because it has been ‘redacted’. Any redactions are done in line with the provisions of the Official Information Act 1982

  • to protect the privacy of natural persons, s9(2)(a)
  • to protect information subject to an obligation of confidence, where it would be likely to prejudice the supply of similar information, or information from the same source and it is in the public interest that such information should continue to be supplied, s9(2)(ba)(1)
  • to maintain the effective conduct of public affairs through the free and frank expression of opinions of members in the course of their duty, s(9)(2)(g)(i)
  • to maintain legal professional privilege, s(9)(2)(h)

In these papers, most redactions are because the material is not related to the fees and levy issue (i.e., out of scope), to protect the names of private individuals, to allow the expression of free and frank advice, or because the content is covered by legal privilege.

For more information about the Council’s responsibilities, “What we do describes the range of our work or you can read the Functions and powers of Teaching Council in the legislation.

Proactive release of papers 

Back to top

Fee and Levy Consultation