Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

TE AROMIHI

NGĀ TIKANGA MATATIKA | NGĀ PAEREWA | TE AROMIHI 

TE AROMIHI

Ko te aromihi te huarahi e mōhio ai tātou ki te pai me te tika o te mahi a te kaiako.  E eke ai ngā ākonga ki ngā taumata e wawatatia ana, me matatau ngā kaiako ki āna mahi whakaako.  E eke ai te kaiako ki ngā taumata o te whakaako, me tautoko ia. 

E rua ngā taha o te aromihi:

  • ko te arotake i ngā mahi;
  • ko te mihi i te tangata.

Nō reira, mihia te kaiako, arotakengia āna mahi kia eke ai ia ki te taumata.

Ko ngā āhuatanga o te pūnaha aromihi whaihua, ko:

Ka eke te tangata ki te taumata teitei i roto i tana mahi mehemea:

  • ka mōhio ia ki ngā whāinga o te mahi (arā, ki te wāhi ki a ia i roto i ngā whāinga matua o te kura);
  • ka mōhio anō ia mēnā e pai ana tana mahi, kāore rānei;
  • ka rongo ia i te wairua tautoko (arā, ka tautokona ia kia whakawhanake i ōna pūkenga, kia whai i te huarahi whaihua ki a ia, kia tutuki anō i āna ake whāinga mahi).

Hei Mahi

Mehemea e hiahia ana koe ki te arotake i tō pūnaha aromihi, he rauemi āwhina ēnei:

Hei Mahi 1: He Mahi Arotake

Hei Mahi 2: Mā Wai te Aha?

Hei Mahi 3: Effective Appraisal 

Rauemi Tautoko

Ngā Wāhanga o te Kaupapa Aromihi

E whakaatu ana tēnei rauemi i ngā wāhanga matua o tētahi kaupapa aromihi.  E toru ngā whakaahua e whakaatu ana i te tukanga mō:

  • te kaiako (kura, wharekura rānei)
  • te tumuaki (kura, wharekura rānei)
  • te tumuaki, kaiako rānei (kura kōhungahunga).

Te Aromihi Whaihua

I tēnei kiriata, ka kōrero a Cindy Wills, kaiwhakahaere o te Puna ECE i Te Wānanga o Aoteroa, mō te huarahi i whāia e rātou kia whakahoungia tā rātou pūnaha aromihi. Mātakina mai i konei (e 5 meneti te roa).

Te Kōrero Tahi ki te Poari—He Wānanga ā-Ipurangi

Ko tēnei kiriata hei ārahi i te poari o te kura i roto i ā rātou mahi aromihi i te tumuaki. Mātakitaki mai i konei (19 meneti te roa).

Te Aromihi me te Arotake i ngā Mahi a te Kaiako

I roto i tēnei kiriata, ka kōrerohia ētahi tūāhuatanga o tēnei mea te aromihi me te wāhi ki te aromihi i roto i te kura.  Ki te mātakitaki, pāwhiria i konei (14 meneti te roa).

Te Aromihi i ngā Mahi a te Tumuaki/Pouārahi

Mō ētahi atu rauemi hei tautoko i ō mahi akoranga, whakaakoranga, haere ki te hononga ipurangi a Ako Panuku.