Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

NGĀ TIKANGA MATATIKA mō te HAEPAPA NGAIOTANGA

NGĀ TIKANGA MATATIKA | NGĀ PAEREWA | TE AROMIHI 

NGĀ TIKANGA MATATIKA mō te HAEPAPA NGAIOTANGA

“Nā te kaiako, mā te kaiako”

Ko tā Ngā Tikanga Matatika mō te Haepapa Ngaiotanga he whakatakoto mātāpono kia kawea ai ngā mahi a te kaiako i runga i te tika me te pono. E whakaahua ana ēnei tikanga i te tōtika o te whanonga o te kaiako. Kua whakamanahia ngā tikanga i raro i te ture (tekiona 387 o te Ture Mātauranga 1989). 

E whā ngā tikanga matatika a te kaiako, arā;

  1. Ka whakaū au i te whakapono me te māiatanga o te ao tūmatanui ki te umanga whakaakoranga. 
  2. Ka mahi te au mō te tino painga o ngā ākonga.
  3. Ka whakaaro nui au ki te tūranga motuhake o ngā mātua, o ngā kaitiaki me ngā whānau ki te tautoko i te akoranga o ā rātou tamariki. 
  4. Ka whakaaro nui ai ki tōku tūranga matatika i roto i te hapori whānui, ā, me tōku whakaawenga i runga o te hanga i ngā āhuatanga ka pā ki te wāheke. 

Hei Mahi

Anei ētahi ngohe e mārama ai ngā kaiako ki Ngā Tikanga Matatika:

Hei mahi 1: Matapakia ngā tikanga 

Hei mahi 2: Wānangahia, tautohetohea 

Hei Mahi 3: Āe rānei, kāore rānei kua takahia ngā tikanga?

He Rauemi Tautoko 

Ngā Tikanga Matatika, Ngā Paerewa

He ī-kape o ēnei kupu ārahi i konei.

The Code of Professional Responsibility – Examples in Practice

He tauira e whakaatu ana i te āhua o tēnā, o tēnā tikanga matatika. Kei roto nei anō hoki ētahi tauira o ngā mahi e takahi ana i ngā tikanga.

Ngā Tikanga Matatika mō te Haepapa Ngāiotanga

E kitea katoahia ana ngā tikanga matatika me te roanga o ngā whakamārama i te whārangi kotahi. He māmā te tā hei pānuitanga mā ngā kaiako.

The Code of Professional Responsibility

Ko ngā tikanga matatika i te reo Pākehā. E kitea katoahia ana ngā tikanga matatika me te roanga o ngā whakamārama i te whārangi kotahi.

He Pātai (FAQs)

He pātai e kaha ana te uiuia mō Ngā Tikanga Matatika.