Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Māori Medium - Appraisal

Appraisal home  |  Teachers & kaiako  |  Principals & tumuaki  |  Kāhui Ako  |  ECE  |  Middle & Senior Leaders 

“Ehara taku toa i te toa takitahi, engari he toa takitini.”

I whakaritea ngā rauemi aromihi e whai ake nei i te taha o ngā kaiako me ngā tumuaki i whai wāhi ki ngā hotaka whakangungu aromihi.

Ngā Paerewa Mō te Umanga Whakaakoranga

Download the Ngā Paerewa Mō te Umanga Whakaakoranga (Quality Practice Template)

Download the Ngā Paerewa Mō te Umanga Whakaakoranga (This version combines Ngā Paerewa with Our Standards)

Tu Rangatira

Our Code - in brief (Te reo Māori) [PDF]

Our Standards - in brief (Te reo Māori) [PDF]

Our Standards - no names (Te reo Māori) [PDF]

He karere ki te umanga mō te arohaehae

Tēna koutou katoa. Hei wāhi o te whakawhitiwhiti kōrero ngātahi i waenga i te Kāwanatanga, PPTA Te Wehengarua, me NZEI Te Riu Roa, i whakawhanaketia tētahi 'Whakaaetanga', me kore e hangaia he taiao e whakanuia ai te umanga kaiako, e toitū ai, e tōtika ai mō ngā mahi whakaako o nāianei, o āpōpō hoki.  I whakapūmautia te Whakaaetanga e ngā mema o PPTA Te Wehengarua me NZEI Te Riu Roa. Tēnā whakamahia tēnei hononga hei pānui i ētahi atu kōrero.

Tētahi rārangi o te Whakaaetanga he whakaū i te tangohanga o te arohaehae mahi kaiako hei taputapu kawe takohanga, i runga i te whakaae a te katoa, i ētahi horopaki kua noho taua hātepe hei taumahatanga. Ko te whakaaro o Matatū Aotearoa, Te Whakarōpūtanga Kaitiaki Kura o Aotearoa, me ngā rōpū whai wāhi ki te Whakaaetanga, me whakaaro hou katoa te mahi arohaehae me ōna kaupapa here, pēnei i te whakahoutanga i te tiwhikete kaiako. E mea ana mātou ki te waihanga kaupapa here whakaū i te whakapono i roto anō i te umanga a tētahi ki tētahi, e wātea ai ngā kaiako ki te whai i tō rātou ara whanaketanga.

He whāinga wāhi pai tēnei mō te katoa kia anga whakamua. Kua tīmata tā mātou whakamahere, wānanga hoki ka pēhea tā mātou piri ki te umanga whānui kē atu i te ara whanaketanga, kia tino hāngai ai ngā rerekētanga ki te umanga katoa, tae atu ki te rāngai ECE. Ka whakawhanaketia ētahi i runga i te kamakama, hāunga ētahi, pēnei i te  muku i te whakaritenga ā-ture kia arotakea te arohaehae, ka tino roa kē atu te wā kia tutuki katoa.

I tēnei wā, kāore anō tētahi aha kia rerekē. Ahakoa tērā, kua tae te wā kia āta tirohia anō te hātepe arohaehae o tō whakahaere, kia kitea mehemea kua kaha rawa te aronga ki te taha whakatutuki here.

E hiahia ana a Matatū Aotearoa ki te whakamārama i tāna e tūmanako nei mō te whakaputa mō te whakahōu rānei i tētahi tiwhikete kaiako.

Ka tū te whakaputanga, te whakahoutanga rānei o tētahi tiwhikete kaiako i runga i te taunakitanga a tētahi kaihautū ngaio, nā runga i te whāinga wāhi o tētahi kaiako ki tētahi pūnaha kei roto nei:

  • tētahi pūrongo whakarāpopototanga ā-tau e kī ana, āe rānei, kāo rānei kua tutuki i te tangata e arohaehaetia ana ngā paerewa.
    • Heoi anō nei te pukapuka kaiako e hiahiatia ana ko te pūrongo whakarāpopototanga ā-tau mō ngā āhuatanga o te arotake ka kawea e Te Tari Arotake Mātauranga mō Matatū Aotearoa
  • kua āta tirohia te hunga e arohaehaetia ana kia kotahi tirohanga ia tau, kua tū hoki ētahi kōrerorerotanga e rua, ā, ko te mea tino pai me he kōrero ki tētahi kaiarohaehae e mārama ana ki ngā mahi a te kaiako ia rā.
    • Kua whakarongo a Matatū Aotearoa ki te umanga, kua whakaae ka rahi te tirohanga kotahi mō ngā kaiako tiwhikete tūturu.

Kāore mātou e inoi ana kia kite (kāore hoki mātou e whakarite ana hei tikanga) i ētahi kape o te pūrongo whakarāpopototanga ā-tau, i ētahi atu taunakitanga rānei. E whakawhirinaki ana mātou ki te whakawā ngaio a te kaiarohaehae me te kaihautū e mahi ana i te whakaaetanga.

Ahakoa e wātea ana ngā kura, ngā pūtahi rānei ki te hoahoa i ā rātou whakaritenga arohaehae, kāore he whakaritenga ā-ture, he ritenga nā tētahi tari rānei, e kī ana me uru ki tētahi pūnaha arohaehae: 

  1. tētahi uiuinga mā ngā kaiako hei kawe
  2. kia puritia ngā pūrongo o ngā whakapakari ngaiotanga katoa a ngā kaiako
  3. he kāpuinga taunakitanga mā ngā kaiako e whakahiato

 

 

 

 

Te Aromihi me te Arotake i ngā Mahi a te Kaiako

Nau mai, e rere atu te mihi ki a tātou e tau nei ki te kōrero, ki te wānanga i tēnei mea te aromihi me te arotake i ngā mahi a te kaiako. I roto i tēnei wānanga, ka kōrerohia ētahi tūāhuatanga o tēnei mea te aromihi  me te wāhi ki te aromihi i roto i te kura. 

 

This resource outlines some of the key considerations in setting up or reviewing your kaiako appraisal system. You might like to listen to the whole webinar at one time, and then discuss key parts with your staff. Alternatively you can listen to it in sections and consider the key messages within each section. There are four main sections as outlined below. For each section we have suggested a reflective question that you might like to use to generate discussion and thinking.

Part 1: Tikanga Whakahaere (slide 1) 00:00-2:13

This slide outlines some underlying premises on which appraisal can be viewed and the key role that leaders have in setting a context which enables kaiako to be the best teachers they can. 

Hei whakaarotanga, hei wānanga: What can you do better to encourage the best performance from each staff member?

 

Part 2: Te Tūāpapa (slides 2, 3, 4) 02:14-05:54

This set of slides outlines the purposes of appraisal.  Appraisal is not merely about compliance but can be a key lever for enhancing both individual and organisational performance. However, the extent to which this is possible can be dependent on how you are setting your appraisal system up – is it just about compliance or is it driven by improving outcomes for learners? These slides help you to review your current system and think about the type of appraisal system you would like to implement.

Hei whakaarotanga, hei wānanga: To what extent is your current system driving improvement in learner outcomes? What would need to happen in order for appraisal of teachers to be aligned to your organisation’s goals/targets for learners?

 

Part 3: Te Taunakitanga (slides 5, 6) 05:55-09:49

These slides cover the types of evidence that kaiako need to gather. Some key considerations are outlined in order for kaiako to decide what evidence is worthwhile.

Hei whakaarotanga, hei wānanga: Have you discussed and agreed what “good” practice looks like at your place, and what is worthwhile, purposeful and necessary evidence?

 

Part 4: Te Punaha Aromihi (slides 7, 8) 09:50-14:14

In practice, a robust appraisal system will have several components from discussing and setting goals, gathering evidence, discussing that evidence, and making and documenting a judgement about a kaiako’s performance. When and how these things are done is up to each organisation. The slides help to clarify the core components of an appraisal system as well as outlining some things to discuss during an appraisal meeting. 

Hei whakaarotanga, hei wānanga: How effectively are you currently carrying out these components? How can each component of your system be better aligned to your key priorities for the year