Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Kaiarotake Matua, Haepapa Ngaio / Lead Professional Practice Evaluator

Kei Te Whanga-nui-a-Tara  Mō ake tonu

Whakamārama mō te Tūranga

 • E ngākau-nui ana koe ki te pupuru i ngā paerewa whakaako tiketike mō ngā kaiako katoa o Aotearoa, me te aronui anō ki te tautoko i ngā kaiako me ngā tumuaki Māori?
 • Ka taea e koe te ārahi i tētahi tīma kaiarotake iti, ki te hora tohutohu i tētahi taiao hohoro te haere o ngā mahi?

Ko Matatū Aotearoa te rōpū ngaio mō ngā kaiako mai i ngā pūtahi kōhungahunga tae noa atu ki ngā kura tuatahi, tuarua hoki, mō ngā kura arareo Ingarihi, arareo Māori anō hoki.  Ka hora tikanga ārahi mātou, me te whakapakari i te anga whakaritenga, whakawā hoki mō ngā mahi whakaako. E whai ana mātou kia whakapikia te mana o te mahi whakaako, te whakapakari i ngā mahi whakawā, me te hāpai i ngā paerewa whakaako kia tiketike tonu, huri noa i te tira kaiako katoa.

Ko tā te Kaiarotake Matua he ārahi i tētahi tīma Kaiarotake Mahi Whakaako Ngaio, i te tari, i mamao anō hoki. Ka riro māu e mahi tahi me te tīma kia tika te wherawhera, kia tōkeke hoki, i ngā whakapae me ngā pūrongo mō te tōtika o te kaiako, i ngā horopaki maha.

I tēnei tūranga ārahi, ka riro mā te Kaiarotake Matua e ārahi te āhua o ā mātou tikanga wherawhera i te tōtika o te kaiako, kia tutuki ngā hiahia o ngā kaiako katoa. I tēnei wā, he āputa kei tō mātou kapa mahi, ā, he iti noa te tautōhito ki ngā horopaki arareo Māori. Mā ō pūkenga ki te whakawhitiwhiti kōrero i te reo Ingarihi me Te Reo Māori, me tō matatau ki ngā take kei mua i te ao mātauranga Māori, ka riro māu te tīma e hautū kia tutuki tonu i a mātou ngā paerewa tiketike mō te whakaako, mō te ako, me te ārahi tangata mā te iwi Māori. 

Mā roto i te hoahoa, i te whakawhanake me te whakatinana i ngā kōkiri ka riro māu e tautoko, e whakaako te hunga pupuru pānga kia piki tō rātou mārama ki ngā pūmanawa kaiako, kia āwhina hoki mātou ki te whakatika i te pūnaha whānui, i ngā wāhi e taea ai.

He tika tonu tēnei tūranga mō te tangata whai mana i te ao mātauranga, e hiahia ana kia whai wāhi, ki te āwhina hoki i te matakite o Matatū Aotearoa:  

E tipu e rea mō ngā rā o tō ao

E tū māia ana mātou ki te hāpai i

Te Tiriti o Waitangi hei oranga mā ngā kaiako katoa

E kimi ana matou i:

Tētahi tangata kaha ki te taha tikanga whakaako, me te hiahia ki tētahi tangata matatau ki te reo, he ngāwari noa ki a ia te mahi i tētahi horopaki Tikanga Māori.

 • He tiwhikete whakaako whai mana i tēnei wā, nō Aotearoa.
 • He tangata kua mahi i tētahi horopaki arareo Māori, tōna tikanga.
 • He tautōhito ki te hautū mātāmua, me te ārahi tangata, tae atu ki te arohaehae kaiako me te aromatawai i ngā pūkenga ngaio o ngā kaiako
 • He tautōhito ki ngā tikanga whakaako o ēnei rā, me ōna pūkenga e mōhiotia ana mō te whakangungu tikanga whakaako, me te tohutohu i te kaiako
 • He rawe ngā pūkenga whakawhiti kōrero ki te hunga whai pānga.  
 • Kia whai pūkenga ki te mahi i tētahi wāhi mahi kanorau me tō ū ki te Tiriti o Waitangi.  

Hei Tono:

Tēnā tukua tō tāhuhu tangata me tō reta mō runga ki recruitment@teachingcouncil.nz

Ka tirohia ngā tono i te taenga mai.

Kia mārama, me whai tika ā-ture koe kia mahi i Aotearoa, me noho hoki koe i konei i tēnei wā.

Kei te āhua tonu o te tutukinga pai i ngā tātaritanga pirihimana, tohu matauranga hoki te whakatūranga o tōna tangata ki te tūranga nei.

 

 

Wellington Based.  Permanent

Position Description

 • Are you passionate about maintaining high standards of teaching for all teachers in New Zealand, with a particular interest in supporting Māori kaiako and tumuaki?
 • Can you lead a small team of evaluators providing advice in a high paced environment?

The Teaching Council is a professional body representing teachers from early childhood education through primary and secondary schooling in English and Māori medium schools.  We provide leadership and help strengthen the regulatory framework and disciplinary regime for teaching. We aim to boost the status of teaching, strengthening accountability and bringing consistently high standards of teaching across the profession.

The Lead Evaluator heads a team of onsite and remote of Professional Practice Evaluators. You will be expected to work with the team to ensure complaints and reports about teacher competence are fairly and robustly investigated across different settings.

In this leadership position, the Lead Evaluator has a key role in ensuring the way we evaluate teacher competence meets the needs of all teachers. Currently, we have a gap in the team, with limited experience working in Māori Medium education settings. With your skilled communication in both English and Te Reo Māori and your knowledge of the issues facing Māori, you will lead the team to ensure we are able to contribute to high standards of teaching, learning and leadership for Māori.  

Through the design, development and implementation of initiatives you will help support and educate stakeholders to increase their understanding of teacher competence and to contribute where we can to systemic change.

This role would suit someone with mana within education who wants to influence and contribute to the Teaching Council’s vision:

E tipu e rea mō ngā rā o tō ao

We stand strong in our commitment to

Te Tiriti o Waitangi so that all kaiako thrive

What we are looking for:

We are looking for a strong pedagogical leader with a preference for someone who is fluent in te reo and who is comfortable working in a Tikanga Māori context.

 • Current NZ teaching practising certificate.
 • Ideally, someone who has worked within a Māori medium education setting.
 • Proven experience in senior management and leadership including teacher appraisal and assessment of teachers’ professional competence
 • Current pedagogical leadership experience, with proven capability in educative mentoring and coaching
 • Excellent communication skills with stakeholders.
 • Ability to working effectively in a diverse workplace with strong commitment to the Te Tiriti o Waitangi.

To Apply:

Please send your CV and Cover Letter to recruitment@teachingcouncil.nz

Applications will be reviewed as they are received.

Please note, you must have a legal right to work in New Zealand and be currently residing in the country.

Successful appointment is conditional upon police vetting and qualification checks.